Strona główna

Poleć znajomym

Drukuj
Jeżeli chcesz otrzymywać informację o nowych szkoleniach wpisz swój adres
e-mail


PRAWO PRACY PO ZMIANACH W UJĘCIU PRAKTYCZNYM
 
Termin warsztatów: do uzgodnienia

 
Program:
 
Dzień 1 - Umowy pracownicze
 1. Umowa o pracę:
  1. zakres informacji, jakich może żądać pracodawca od kandydata i pracownika (art. 221 KP),
  2. rodzaje umów o pracę,
  3. ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony, 
  4. treść umowy o pracę (art. 29 KP),
  5. informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP)
 2. Zmiana treści umowy o pracę:
  1. porozumienie zmieniające, 
  2. wypowiedzenie zmieniające, 
  3. czasowe powierzenie innej pracy (art. 42 § 4 KP), 
  4. zmiana rodzaju umowy o pracę. 
 3. Rozwiązywanie umów o pracę:
  1. sposoby rozwiązywania umowy o pracę (art. 30 KP)
  2. składanie oświadczeń woli o rozwiązaniu umowy o pracę
  3. pracownicy chronieni na podstawie Kodeksu pracy. 
 4. Świadectwo pracy: tryb wydawania i prostowania.

Dzień 2 - Czas pracy i urlopy pracownicze

 1. Czas pracy
  1. ustalanie wymiaru czasu pracy, 
  2. norma czasu pracy, 
  3. systemy czasu pracy,
  4. praca w godzinach nadliczbowych: zasady polecania i rekompensowania, 
  5. praca w dni wolne od pracy, w tym w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, 
  6. praca w porze nocnej i zasady jej rekompensowania, 
  7. praca w niedziele i święta i zasady jej rekompensowania,
  8. ewidencja czasu pracy. 
 2. Urlopy wypoczynkowe
  1. prawo do pierwszego i kolejnego urlopu,
  2. wymiar urlopu dla pełno – i niepełnoetatowca,
  3. udzielanie urlopu w wymiarze godzinowym,
  4. planowanie terminu urlopu /plan urlopów, porozumienie/,
  5. urlop zaległy,
  6. urlop w okresie wypowiedzenia,
  7. urlop a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
  8. urlop w wymiarze proporcjonalnym,
  9. urlop na żądanie,
  10. wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent pieniężny za urlop, 
  11. przedawnienie roszczenia o urlop wypoczynkowego.
 3. Urlopy macierzyńskie i urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego - po zmianach od 1 stycznia 2009 r.
 4.  Urlopy ojcowskie od 1 stycznia 2010 r.

Prowadzący:
Anita Gwarek - Wieloletni pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczy w procesie legislacyjnym dotyczącym zmian w przepisach Kodeksu pracy. Autorka publikacji i wyjaśnień z zakresu indywidualnego prawa pracy. Doświadczony wykładowca.
 
Koszt udziału w szkoleniu:
do uzgodnienia
 
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu, materiały drukowane, certyfikat uczestnictwa, lunch, kawa/herbata/napoje/przekąski w przerwach

   Copyright © pro | consulting Od 27.10.2006 r 264092 osób odwiedziło tą stronę.