Strona główna

Poleć znajomym

Drukuj
Jeżeli chcesz otrzymywać informację o nowych szkoleniach wpisz swój adres
e-mail


SKUTECZNA STRATEGIA MARKETINGOWA PRZY OGRANICZENIACH BUDŻETOWYCH

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Opis szkolenia:

Główne zagadnienia warsztatów:
 • metody konkurowania w sytuacji zmniejszenia potencjału zakupowego klientów
 • nisze rynkowe dobrze funkcjonujące niezależnie od koniunktury
 • zarządzanie cenami
 • przygotowanie odpowiednich strategii komunikacji z klientami

Cel warsztatów

Warsztaty poświęcone są skutecznym strategiom marketingowym w czasie dekoniunktury rynkowej, którą firmy zaczynają odczuwać po wystąpieniu kryzysu finansowego. Szkolenie adresowane jest do firm i branż, które w budżecie na 2009 rok zmuszone są do zredukowania wydatków marketingowych. Dzięki uczestniczeniu w tym szkoleniu dowiecie się Państwo, jak można efektywnie zaplanować budżet i prowadzić działania przy zmniejszonych wydatkach marketingowych i sprzedażowych. Szczególną atrakcją szkolenia jest gra strategiczna CRISIS MARKET GAME symulująca reguły konkurencji w warunkach spowolnienia gospodarki.
Uczestnicy nabywają praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu działań w warunkach zahamowania wzrostu gospodarczego. Przeprowadzona czteroletnia symulacja ilustruje okres koniunktury gospodarczej, jej załamanie i powolny powrót rynku do równowagi rynkowej. Dzięki możliwości obserwacji rywalizacji rynkowej poprzez bezpośredni udział w niej, uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności rywalizacji rynkowej w fazie spowolnienia gospodarczego.
Na przykładach i case studies oraz praktycznych modelach działania, uczestnicy mają możliwość przeniesienia wpływu zahamowania gospodarczego na warunki funkcjonowania swojej branży i firmy oraz dodatkowo skorzystać z możliwości konsultacji indywidualnych z trenerem.

Dzień 1. godz.10.00–17.30
Gra CRISIS MARKET GAME

 1.   Pierwszy etap symulacji – wprowadzenie do gry strategicznej
  1. podział na drużyny, poznanie reguł symulacji
  2. opracowanie planów strategicznych i scenariuszy rozwoju
 2. Drugi etap symulacji – I rok
  1. konkurowanie w warunkach koniunktury gospodarczej
  2. ocena efektywności działań - rachunek zysków i strat
 3. Trzeci etap symulacji – II i III rok
  1. zarządzanie w sytuacji załamania się rynku
  2. umiejętność zarządzania budżetami w fazie dekoniunktury
 4. Czwarty etap symulacji – IV rok
  1. rywalizacja rynkowa w sytuacji powrotu gospodarki do równowagi
  2. wyniki rywalizacji i najważniejsze wnioski

Dzień 2 godz. 9:00–15:30
Narzędzia skutecznych strategii w fazie dekoniunktury rynkowej
 1. Wnioski z symulacji CRI SIS MAR KET GA ME
  1. czynniki sukcesu poszczególnych drużyn
  2. najważniejsze wnioski strategiczne dla prowadzenia działań marketingowychw okresie dekoniunktury
 2. Kryzysy giełdowe i ich wpływ na funkcjonowanie gospodarki i jej sektorów
  1. źródła kryzysu finansowego jesienią 2008 roku i sektory odczuwające największe spowolnienie w Polsce i na świecie
  2. segmenty klientów B2C i B2C, które w największym stopniu dotknięte zostały i zostaną kryzysem
  3. wpływ kryzysu gospodarczego na zachowania konsumentów
 3. Efektywne planowanie strategii rozwoju w sytuacji spowolnienia gospodarczego
  1. analizy scenariuszowe jako podstawowe narzędzie planowania w warunkach niepewności na rynku
  2. nowe reguły konkurowania i zwycięskie strategie konkurencji w okresie kryzysu
  3. obszerne case study poświęcone ocenie wpływu dekoniunktury na zachowania zakupowe w różnych segmentach rynku
 4. Strategie sprzedażowe i polityka cenowa w fazie zahamowania gospodarczego
  1. zwiększenie wrażliwości klientów na ceny i możliwość efektywnego wykorzystania tego narzędzia
  2. psychologiczne aspekty podkreślania atrakcyjności cen w warunkach zahamowania decyzji o poważniejszych zakupach
  3. negocjacyjne elementy zarządzania cenami
  4. wykorzystanie ceny jako głównego narzędzia marketing-mix - przykłady
 5. Komunikacja marketingowa w czasie kryzysu
  1. efektywne narzędzia pozwalające na dotarcie z przekazem reklamowym przy niższych budżetach
  2. wykorzystanie potencjału działań z zakresu marketingu bezpośredniego
  3. promocja sprzedaży i programy lojalnościowe w warunkach spowolnienia gospodarki
  4. siła kreacji jako metoda konkurowania przy zmniejszonych budżetach marketingowych
  5. podsumowanie – przykłady efektywnych kampanii i programów realizowanych w Polsce i na świecie w fazie dekoniunktury gospodarczej
Prowadzący:
Michał Dziekoński – marketer-praktyk, konsultant i trener – koordynuje od strony merytorycznej programy the Chartered Institute of Marketing w Grupie Questus, prowadząc m.in. zajęcia z bloków: Marketing Research and Information oraz Marketing Management in Practice. Z marketingiem związany jest od samego początku kariery zawodowej – aktualnie jako Chief of Marketing Section w jednej z większych firm, gdzie odpowiada za marketing strategiczny i międzynarodowy.

Zawodowo zajmuje się przede wszystkim opracowywaniem strategicznych planów marketingowych, badaniami marketingowymi na szczeblu strategicznym, kontrolą eksportu oraz zarządzaniem ryzykiem strategicznym a także projektami wejścia na nowe rynki międzynarodowe. Michał Dziekoński jest absolwentem Katedry Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach, przez krótki czas pełnił funkcję asystenta w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych AE Katowice, a w latach 2002–2003 ukończył program the Advanced Certificate in Marketing (kurs CIM na poziomie zaawansowanym),
jako pierwszy w Polsce zdając cztery egzaminy w jednej sesji.

Uczestniczył dodatkowo w programie Marketing Training w Siemens Westinghouse w Orlando (Floryda, USA), ukończył także program trenerski i studia podyplomowe z zakresu zarządzania zespołami organizowany przez firmę Training Partners i GWSH. Obecnie kończy studia MBA sygnowane przez Oxford Brookes University, a także opracowuje pracę doktorską poświęconą efektywności działań marketingowych.

W projektach szkoleniowych jest zwolennikiem aktywnych metod szkolenia – m.in. warsztatów z planów marketingowych w Excelu i autorskich gier strategicznych Marketing Game oraz Research Project. Jest współautorem książki „Wskaźniki marketingowe” – pierwszego w Polsce praktycznego przewodnika po narzędziach kontroli działań marketingowych. Systematycznie publikuje także w czasopismach marketingowych, przede wszystkim w miesięczniku „Marketing w Praktyce”, a od 2005 roku jest ekspertem i autorem pytań z zakresu marketingu w konkursie „Grasz o staż”.
 

Koszt udziału w szkoleniu:
do uzgodnienia

W ramach szkolenia oferujemy:
udział w szkoleniu, materiały drukowane, certyfikat uczestnictwa, lunch, kawa/herbata/napoje/przekąski w przerwach.
 Copyright © pro | consulting Od 27.10.2006 r 264104 osób odwiedziło tą stronę.