Strona główna

Poleć znajomym

Drukuj
Jeżeli chcesz otrzymywać informację o nowych szkoleniach wpisz swój adres
e-mail


ROZPOZNAWANIE I DOSKONALENIE KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH
 
Termin szkolenia:  do uzgodnienia
 
Program szkolenia:
Dzień  1
 1. Kompetencje: definicja, znaczenie, doskonalenie
  • Podstawowy zakres wiedzy na temat kompetencji i jej praktyczne zastosowanie (dyskusja z uczestnikami na temat roli kompetencji w organizacji na podstawie materiału teoretycznego)
  • Dlaczego należy rozwijać kompetencje (cele strategiczne a kompetencje: praca zespołowa i osobista nad przekładaniem celów strategicznych na kompetencje – mapy kompetencji)
  • Jakie kompetencje jakimi metodami można rozwijać (dyskusja z uczestnikami na przygotowanym materiale)
 2. Przywództwo
  • Cechy osobowościowe przywódców
  • Metody i style przywództwa.
  • Przywództwo formalne i nieformalne.
  • Delegowanie uprawnień.
 3. Lider wizji, misji i transformacji
  • Rola zachowań przywódczych (liderskich) we współczesnej teorii zarządzania
  • Kształtowanie umiejętności przywództwa
  • Doświadczenie swoich mocnych i słabych stron w przewodzeniu ludziom
  • Przywództwo sytuacyjne
  • Przekładanie strategii na działanie
  • Zarządzanie wdrażaniem strategii
  • Budowanie wspólnych celów i wizji dla zespołów
  • Tworzenie wspólnych norm i zasad dla zespołów
  • Zarządzanie dla rezultatów
 
Dzień 2  
 1. Lider relacji
  • Analiza procesu komunikacji
  • Tworzenie sprawnego sytemu komunikacji pionowej i poziomej o wymiarze relacyjno-informacyjnym
  • Metody i techniki komunikacji nakierowanej na cele
  • Metody i techniki komunikacji skuteczne w budowaniu relacji z pracownikami i informowaniu ich o oczekiwaniach oraz wynikach pracy
  • Wybrane techniki komunikacji perswazyjnej
  • Psychologiczne techniki wywierania wpływu
  • Rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie nimi w kierunku zintegrowanych rozwiązań
  • Pokonywanie barier na drodze do zrozumienia międzyludzkiego
 2. Lider rozwoju
  • Optymalizacja wiedzy i umiejętności oraz kompetencji osobowych w organizacji
  • Budowanie zasad wspierania rozwoju pracowników, które są zgodne z celami organizacji
  • Dzielenie się wiedzą i informacjami z pracownikami, ich znaczenie w realizacji zadań zespołowych
  • Ocenianie jako proces dwustronnej komunikacji i dialogu
  • Wykorzystywanie procesu oceniania pracy w budowaniu przewagi firmy na rynku - "odkrywanie talentów"
  • Powiązanie procesu oceny z dalszym rozwojem pracownika - ścieżki karier, nowe zadania, nowe role w organizacji - coach, mentor.
  • Motywowanie poprzez udzielanie regularnej informacji zwrotnej
 3. Motywowanie w miejscu pracy.
  • Modele i typy motywowania.
  • Obserwacja i analiza poziomu motywacji w zespole.
  • Diagnozowanie potrzeb.
  • Dobór środków motywujących do sytuacji i potrzeb.
  • Diagnozowanie wypalenia zawodowego.
  • Ocena, kara i nagroda jako metody motywowania.
  • Odbudowywanie zaangażowania. Jak zatrzymać dobrych pracowników
  • Błędy w konstruowaniu systemów motywacyjnych i zabójcy motywacji.
 4. Lider rozwiązań
  • Przyczyny powstawania konfliktów - koło konfliktów
  • Etapy konfliktów
  • Efektywne zachowania lidera w konfliktach
  • Strategie i metody rozwiązywania konfliktów
  • Trudne rozmowy menedżerskie
  • Zarządzanie "trudnymi" współpracownikami
  • Postawa asertywna w biznesie
  • Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed presją i manipulacją
  • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna)
  • Identyfikacja głównych blokad asertywności
  • Co to znaczy być biernym, manipulującym, agresywnym lub/i asertywnym?
  • Strategie i techniki radzenia sobie ze stresem
  • Kontrolowanie uczuć
  • Rozpoznanie stresorów i zamiana czynników stresogennych na motywatory
  • Work-life balance

Prowadzący

Ewa Wiśniewska Brzoza - Pedagog, doradca rozwoju osobistego, konsultant ds. rekrutacji i szkoleń, specjalista w zakresie zarządzania kadrami, trener. W zawodzie aktywnie pracuje od 11 lat. Stale pogłębia swoją wiedzę i doskonali praktykę.
Twórca wielu programów szkoleniowych dotyczących komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, sztuki sprzedaży, asertywności, twórczości, motywacji, negocjacji. Specjalizuje się w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu: „Zarządzania sobą w czasie”, „Kierowania motywującego”, „Negocjacji handlowych”, „Technik sprzedaży”, „Autoprezentacji”, „Mowy ciała” oraz szkoleń integracyjnych, gdzie oprócz aktywnego wypoczynku uczestnicy wspólnie z trenerami pracują nad budowaniem zespołu i uczestniczą w warsztatach z wybranych tematów szkoleń.
Mistrz Praktyk sztuki NLP. Swoje zainteresowania koncentruje na pracy z ludźmi - pracy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej. Wiedzę swoją zdobyła na studiach pedagogicznych UŁ, studiach podyplomowych z zakresu Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, stażu socjoterapeutycznym i stażu NLP (Instytut Psychoterapii NLP - Wrocław).
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Instytutu Zarządzania.
Od 2003r.tworzy politykę szkoleniową w firmie Gaspol S.A. (lider rynku w zakresie dystrybucji gazu płynnego LPG).
Prowadziła warsztaty m.in. dla takich organizacji jak:
British Airways Polska, IKEA, BASF Poligrafia, HEINZ POLSKA Sp. z o.o., Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., Philips Lighting Pabianice S.A., System S.A., ROCKWELL AUTOMATION, TOPEX, Hurtap Łęczyca, cykl szkoleń dla farmaceutów z regionu łódzkiego (zleconych przez firmę Merck)
Jej pasją jest odkrywanie zdolności człowieka, jego zasobów, poznawanie umysłu ludzkiego i wspieranie ludzi w ich rozwoju. Interesuje się kinezjologią edukacyjną, neurolingwistyką, psychosomatyką.
Prowadzi terapię indywidualną opartą na metodzie RTZ, NLP, psychoimmunologii.
 
Koszt udziału w szkoleniu:
do uzgodnienia

W ramach szkolenia oferujemy:
udział w szkoleniu, materiały drukowane, certyfikat uczestnictwa, lunch, kawa/herbata/napoje/przekąski w przerwach.Copyright © pro | consulting Od 27.10.2006 r 264119 osób odwiedziło tą stronę.