Strona główna

Poleć znajomym

Drukuj
Jeżeli chcesz otrzymywać informację o nowych szkoleniach wpisz swój adres
e-mail


MENEDŻER I JEGO ZESPÓŁ - jak budować autorytet i rozwiązywać problemy zawodowe
 
Termin szkolenia: do uzgodnienia
 
Opis szkolenia:
 
Dzień 1
 1. Skuteczne zarządzanie – style kierowania
  1. Cechy osobowościowe efektywnego menedżera
  2. Umiejętności niezbędne menedżerom w zależności od specyfiki pracy
  3. Istniejące style kierowania – Identyfikacja własnego stylu kierowania
  4. Siedem wyzwań nowego menedżera
 2. Od kolegi do przełożonego – czyli jak zapewnić sobie akceptację i wsparcie ze strony pracowników
  1. Co zmieni się w kontaktach z Państwa dawnymi kolegami: sposoby delegowania zadań, prowadzenie rozmów i rozwiązywanie konfliktów
  2. Jak właściwie przejść od koleżeństwa do autorytetu
  3. Formalne i nieformalne źródła autorytetu
  4. Różnica pomiędzy współpracą a kierownictwem
 3. Komunikacja w zespole
  1. Procesy i poziomy komunikacji interpersonalnej
  2. Jak rozpoznać własny styl komunikacyjny i dostosować go do potrzeb kontaktów z pracownikami
  3. Korzyści aktywnego słuchania
  4. Jak rozmawiać asertywnie
  5. Siła umiejętności zadawania pytań
  6. Cztery poziomy informacji zwrotnej
 4. Konflikt jako szansa: profesjonalne radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
  1. Rozpoznawanie w porę konfliktów
  2. Przygotowywanie i przeprowadzanie trudnych rozmów
  3. Jak przezwyciężyć sytuację konfliktową
  4. Korzyści wynikające z trudnych sytuacji

Dzień 2.

 1. Rola Menedżera w stymulowaniu zmian
  1. Jak zmieniać „zastałą” kulturę organizacji
  2. Jak przełamać opór pracowników wobec zmian
  3. Jak efektywnie komunikować cel zmiany i zarażać nim pracowników
  4. Jak stwarzać bodźce zachęcające do pracy w nowych warunkach
 2. Jak umiejętnie współpracować z zespołem ludzi
  1. Korzyści z pracy w zespole
  2. Identyfikowanie różnych typów osobowościowych oraz rodzajów zachowań
  3. Ocena pracy zespołowej
 3. Motywowanie zespołu– jak zarazić podwładnych entuzjazmem
  1. Rola menedżera w motywowaniu pracowników
  2. Jak wspierać i wymagać samodzielności i odpowiedzialności Państwa pracowników
  3. Pozafinansowe metody motywowania, jak utrzymać pracownika
  4. Jak osiągnąć nie tylko szybki wzrost motywacji u pracowników, ale ich długoterminowe zaangażowanie w pracę
  5. Jak zadbać o swoją motywację
  6. Budowanie autorytetu, czyli jak rozdzielić relacje zawodowe i osobiste
 4. Niepopularna decyzja- jak ją przekazać
  1. Uzasadnienie niepopularnych decyzji na przykładzie podziału podwyżek
  2. Przekazywanie złych informacji w kryzysie
  3. Zwalnianie jako przykład niepopularnej decyzji
  4. Dylematy etyczne, jak zachować dystans
  5. Feedback jako metoda przekazywania informacji
 5. Rekrutacja nowych pracowników
  1. jak selekcjonować pracowników
  2. sformułowanie wymagań wobec pracownika
  3. korekta wymagań zgodnie z etapami rozwoju firmy, z uwzględnieniem potrzeb krótko i długoterminowych
 6. Podsumowanie czyli, jak wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności
Prowadzący:
Izabella Gielnicka - trener, doradca. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, menedżerskie doświadczenie zdobyła m.in. w Krajowej Izbie Gospodarczej (na stanowisku: główny specjalista ds. programów zagranicznych) i Wirtualnej Internetowej Akademii Biznesu (na stanowisku: Dyrektor ds. Programowych); Były trener Krajowej Izby Gospodarczej przy programie PHARE. Prowadzi własne, autorskie zajęcia z zakresu zarządzania i zarządzania międzynarodowego. Doradzała i szkoliła m.in. Kredyt Bank, zarząd Mostostalu Zabrze, Żagiel S.A.,PTK Centertel, British & American Tobacco, Ernst & Young -D. Janczak i Wspólnicy, Nissan Poland Ltd., Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Doradcy Prawni, Jabil Sp. z o.o., Merck S.A. Zawodowa specjalizacja: szeroko rozumiane komunikowanie się przedsiębiorstwa z otoczeniem: kultura organizacyjna, techniki sprzedaży; komunikacja interpersonalna związana z odpieraniem argumentów, radzeniem sobie z agresywnymi pytaniami. 

 
Koszt udziału w szkoleniu:
do uzgodnienia

W ramach szkolenia oferujemy:
udział w szkoleniu, materiały drukowane, certyfikat uczestnictwa, lunch, kawa/herbata/napoje/przekąski w przerwach.Copyright © pro | consulting Od 27.10.2006 r 264118 osób odwiedziło tą stronę.