Strona główna

Poleć znajomym

Drukuj
Jeżeli chcesz otrzymywać informację o nowych szkoleniach wpisz swój adres
e-mail


PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRAWNE, czyli współpraca pomiędzy jednostkami sektora publicznego, a prywatnymi przedsiębiorstwami w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w Polsce

Termin szkolenia: do uzgodnienia
 
Opis szkolenia:
 
Dzień 1 (godz. 10:00-18:45)
 1. Pojęcie partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP)
 2. Zastosowanie PPP
  1. w jakich dziedzinach można realizować projekty PPP?
  2. czym różni się projekt realizowany na zasadach PPP od innych projektów?
  3. jakie podmioty mogą brać udział w projektach PPP?
  4. jakiego rodzaju przedsięwzięcia można realizować na podstawie ustawy o PPP?
 3. Charakterystyka zadań sektora publicznego i ich finansowanie.
  1. finanse publiczne
   • źródła finansowania przedsięwzięć finansowanych w modelu PPP
   • fundusze europejskie a PPP
  2. analiza ryzyka
 4. Rola kredytodawców i doradztwo projektowe
  1. rola banków
  2. rola doradcy finansowego w procesie realizacji umowy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego
 5. Aspekty prawne przygotowania projektów PPP
  1. PPP przed wejściem w życie ustawy
  2. finansowanie przedsięwzięcia PPP; wkład własny podmiotu publicznego, spółka PPP,
  3. przygotowanie przedsięwzięcia PPP, analiza korzyści
  4. zgoda Ministra Finansów na PPP finansowane z budżetu państwa
 6. Wybór partnera prywatnego
  1. zasady wyboru partnera prywatnego
  2. procedura wyboru
  3. przetarg nieograniczony
  4. przetarg ograniczony
  5. negocjacje z ogłoszeniem
  6. inne tryby

Dzień 2 (godz. 08:00-15:15)

 1. Szczególne przepisy odnoszące się do PPP
  1. ustawa o PPP a ustawa o autostradach płatnych
  2. ustawa o PPP a koncesja w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych
  3. ustawa o PPP a przepisy dotyczące prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych/gminnych
 2. Umowa w sprawie PPP
  1. zasadnicze postanowienia umowy o PPP
  2. zmiany podmiotowe w umowach PPP
 3. Spory w Partnerstwie
  1. środki ochrony prawnej w procesie wyboru partnera
  2. spory w trakcie realizacji umów PPP
 4. Przykładowe projekty PPP

Prowadzący:
Włodzimierz Dzierżanowski 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, w latach 2002 - 2006 Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialnego za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne, w tym dostosowanie procedur udzielania zamówień publicznych do aquis communitaire, integrację z Unią Europejską, oraz realizację międzynarodowych programów szkoleniowych i doradczych. Współautora programów wsparcia przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych. Autora wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego. Współautora dwóch komentarzy do ustawy Prawo zamówień publicznych, autora licznych publikacji artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno - prywatnego.

Informacje organizacyjne:


Koszt udziału w szkoleniu:
do uzgodnienia
 
Cena obejmuje:
udział w szkoleniu, materiały drukowane, certyfikat uczestnictwa, lunch, kawa/herbata/napoje/przekąski w przerwach.
Copyright © pro | consulting Od 27.10.2006 r 264113 osób odwiedziło tą stronę.