Strona główna

Poleć znajomym

Drukuj
Jeżeli chcesz otrzymywać informację o nowych szkoleniach wpisz swój adres
e-mail


FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW
 
Termin szkolenia: do uzgodnienia
 
Opis szkolenia:
 1. Podstawowe pojęcia finansów
  1. cele działalności przedsiębiorstwa
  2. podstawowe pojęcia rachunkowości i finansów
  3. metody i zasady rachunkowości
  4. bilans – szczegółowe omówienie
  5. rachunek zysków i strat – szczegółowe omówienie
  6. rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow) – szczegółowe omówienie
  7. amortyzacja – pojęcie i zasady obliczania, wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
  8. mechanizm korzyści podatkowej – efekt podatkowy kosztów
 2. Ocena wiarygodności i wartości przedsiębiorstwa
  1. ocena przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej
  2. wskaźniki rentowności
  3. wskaźniki płynności
  4. wskaźniki efektywności
  5. wskaźniki zadłużenia
  6. analiza metodą Du Ponta
  7. wskaźniki rynku kapitałowego
  8. nieformalne metody oceny wiarygodności przedsiębiorstwa
 3. Jak powstaje zysk?
  1. klasyfikacja kosztów w przedsiębiorstwie
  2. próg rentowności
  3. pojęcie jednostkowej marży brutto
  4. zastosowanie progu rentowności do podejmowania decyzji
  5. podejmowanie decyzji w oparciu o jednostkową marżę brutto
  6. znaczenie struktury asortymentowej sprzedaży
  7. wrażliwość przedsiębiorstwa na wahania koniunktury na rynku - dźwignia operacyjna
  8. wrażliwość przedsiębiorstwa na zaciąganie zobowiązań - dźwignia finansowa
  9. finansowanie kapitałem własnym i obcym
 4. Podejmowanie decyzji krótkoterminowych w przedsiębiorstwie
  1. kapitał obrotowy i cykl operacyjny
  2. system zarządzania należnościami
  3. obliczanie kosztu należności
  4. rodzaje polityki kredytowania odbiorców
  5. zarządzanie zobowiązaniami
  6. obliczanie kosztu kredytu kupieckiego
  7. utrzymywanie płynności finansowej
 5. Proces tworzenia wartości w przedsiębiorstwie
  1. ekonomiczna wartość dodana (EVA)
  2. koszt kapitału
  3. czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa
  4. wartość niematerialna przedsiębiorstwa

Prowadzący:
Marek Nowak

Doktor nauk ekonomicznych. 16 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i doradztwa w zakresie finansów przedsiębiorstw.
Odbywał staże w Anglii (Thames Valley University), Holandii (Erasmus Universitait), Rosji (Moskiewski Instytut Finansów oraz Moskiewski Instytut Gospodarki Narodowej im. Plechanowa), Szkocji (University of Stirling), Szwecji (Celemiab International AB).
PaĹşdziernik 1990 - lipiec 1991 - analityk w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA. Odpowiedzialny za analizę portfela kredytowego banku oraz sporządzanie sprawozdań dla potrzeb nadzoru bankowego i komitetu kredytowego w Banku.
W latach 1993-1997 Dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.
Na bieżąco współpracujący z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach wieloletniego programu badawczego: „Rynek finansowy w Polsce; stan i perspektywy rozwoju”. W ramach tego programu realizuje temat: „Pozabankowy rynek pieniężny”, w wyniku którego  co rok powstaje opracowanie, które jest publikowane przez IBnGR.
Publikacje: Książki i skrypty (6), książki przetłumaczone z języka angielskiego (9), redakcje naukowe książek (2), artykuły (15), referaty na konferencje naukowe (7), naukowe opracowania badawcze (6).
 
Koszt udziału w szkoleniu:
do uzgodnienia

W ramach szkolenia oferujemy:
udział w szkoleniu, materiały drukowane, certyfikat uczestnictwa, lunch, kawa/herbata/napoje/przekąski w przerwach.Copyright © pro | consulting Od 27.10.2006 r 264135 osób odwiedziło tą stronę.